Marianne Smitsmans

Lijsttrekker

Mijn naam is Marianne Smitsmans- Burhenne. Op 2 augustus 1959 ben ik geboren in het Roermondse Veld, waar ik ben opgegroeid. Ik ben getrouwd met Hans en heb drie prachtige kinderen en zes kleinkinderen.

Ik heb altijd gewerkt met en voor mensen. Eerst in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg, vervolgens in het Volwassenenonderwijs. In die tijd heb ik veel ervaring opgedaan en geleerd van andere culturen. Het was een rijke en leerzame tijd. Later ben ik als leidinggevende gaan werken in het MBO, sector Zorg & Welzijn. Het was mooi om van betekenis te kunnen zijn voor de teamleden en voor de studenten. Studenten waarvoor het succes wat minder vanzelfsprekend was om wat voor reden ook, hadden mijn extra aandacht. Naast mijn werk bij het ROC ben ik sinds 2002 gemeenteraadslid in Roermond.

Sinds januari 2013 mag ik als wethouder GroenLinks vertegenwoordigen in het College van B&W. Met name de ontwikkelingen in het sociaal domein hebben mijn aandacht. Sinds die tijd hebben we Roermond op een positieve wijze in beweging gebracht. Openheid, transparantie, ontmoeting, aandacht en gelijke kansen voor iedereen staan centraal. Samen met veel inwoners van Roermond hebben we de schouders gezet onder mooie ontwikkelingen. Is Roermond Regenboogstad, Mantelzorgvriendelijke stad en Dementievriendelijke stad. Zowel regionaal, provinciaal als ook landelijk wordt het armoedebeleid en gezondheidsbeleid genoemd en geroemd als goed voorbeeld. Daar ben ik trots op! Het fundament voor een sociale stad is gelegd.

Nu moeten we doorbouwen! Doet u mee?