Verkiezingsprogramma: "Door met verandering!"

In het verkiezingsprogramma ‘Door Met Verandering!’ kiest GroenLinks om door te bouwen op het fundament dat de afgelopen coalitieperiode is gelegd. Speerpunten voor GroenLinks zijn het voorkomen van armoede, vergroenen van de stad, het aanpakken van klimaatverandering, toegankelijke zorg voor álle inwoners en investeren in gezondheid.

Lijsttrekker Marianne Smitsmans is trots op het programma: “Roermond staat op een keerpunt. Gaan we door met de ingezette verandering of grijpen we terug op het verleden? In de coalitie heeft GroenLinks mooie successen geboekt. Deze periode is afgesproken dat jaarlijks 150.000 euro extra gaat naar het bestrijden van armoede. Gemeentelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld de Jo Gerris Hal, gaan minder energie verbruiken. Ook ben ik trots dat Roermond een mantelzorgvriendelijke en dementievriendelijke gemeente is geworden. De ingezette verandering van de afgelopen jaren is echter niet vanzelfsprekend. GroenLinks heeft hier hard voor moeten knokken. De keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen is daarmee helder: GroenLinks, of terug naar af.”

In het verkiezingsprogramma doet GroenLinks veel vernieuwende voorstellen. Zo wil de partij een openbaar stadspark, bij voorkeur in de binnenstad. Ook wil GroenLinks dat inwoners zonnepanelen kunnen leasen, waarmee ze volledig worden ontzorgd. Aan minima moeten gratis energiescans worden aangeboden. Daarnaast wil GroenLinks een Sociale Boekhouder, die inwoners kan ondersteunen bij het invullen van formulieren en het bekijken van en adviseren over hun de financiële situatie. Verder wil GroenLinks goed zorgen voor onze ouderen, ondermeer door gratis advies over een gezonde levensstijl en valpreventie. Tot slot blijft GroenLinks voorstander van (een experiment met) repressievrije bijstand; bijvoorbeeld door een proef met een Roermonds basisinkomen.

Het verkiezingsprogramma is hieronder te downloaden.