Experiment leefstraten stap dichterbij

De komst van leefstraten naar Roermond is een stap dichterbij Een motie op initiatief van GroenLinks om actief te communiceren over de mogelijkheid voor initiatieven werd unaniem aangenomen. Daarmee volgt Roermond het voorbeeld van verschillende Nederlandse en Belgische steden.

In een leefstraat wordt een woonstraat autovrij gemaakt. Bewoners kunnen zelf een nieuwe inrichting bedenken. Centraal staat het ontmoeten van elkaar en het stimuleren van buurtgevoel. GroenLinks vroeg het college van B&W eerder in schriftelijke vragen om de mogelijkheid van leefstraten actief onder inwoners te communiceren en hiervoor kaders neer te leggen. Met deze motie wordt deze oproep nu omgezet in een unanieme oproep aan het college van B&W.

Fractievoorzitter Wim Maassen: “Met leefstraten wil GroenLinks ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren en eenzaamheid tegengaan. Door actief te communiceren, kunnen we mogelijk ook meer initiatieven verwachten. Deze initiatieven passen in de visie van GroenLinks om opnieuw na te denken hoe we onze openbare ruimte willen inrichten.