Nieuws

GroenLinks: voer Roermondse JA/JA-sticker in

Oud papier

GroenLinks wil een onderzoek naar de invoering van een JA/JA-sticker in Roermond. Daarmee moet (papier)afval worden voorkomen, wat efficiënter en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen. Verschillende gemeenten in Nederland hebben aangegeven te willen overstappen naar een opt‐in systeem waarbij huishoudens enkel reclamedrukwerk ontvangen wanneer zij dit hebben aangegeven met een JA/JA‐sticker. De gemeente Amsterdam start hier per 1 januari 2018 mee. In schriftelijke vragen aan het college van B&W pleit GroenLinks voor het invoeren van een dergelijk systeem in Roermond.

Lees meer

Wmo-cliënten: Roermondse mantelzorgers kunnen zorgvraag beter aan

Roermondse mantelzorgers kunnen hun zorgvraag beter aan. Dat geven Roermondse Wmo-cliënten aan in het cliëntervaringsondezoek Wmo 2016. Van alle respondenten geeft 58% aan dat hun mantelzorger de zorg aankan. Dit is 12% meer dan vorig jaar. Bij andere gemeenten ligt dit percentage opvallend veel lager; gemiddeld kan 23% de zorgvraag aan. De cijfers tonen aan dat Roermond, in 2015 nog uitgeroepen tot meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg, goede stappen maakt.

Lees meer

Experiment leefstraten stap dichterbij

De komst van leefstraten naar Roermond is een stap dichterbij Een motie op initiatief van GroenLinks om actief te communiceren over de mogelijkheid voor initiatieven werd unaniem aangenomen. Daarmee volgt Roermond het voorbeeld van verschillende Nederlandse en Belgische steden.

Lees meer

Raad Roermond wil onderzoek naar sociale boekhouder

Geen financiële risico's

De gemeenteraad van Roermond wil een onderzoek naar de introductie van sociale boekhouder. Dit is een betaalbare voorziening die structureel als compleet een pakket voor de financiële administratie verzorgt. Een motie hierover werd tijdens de algemene beschouwingen unaniem aangenomen.

Lees verder

Woordvoering Algemene Beschouwingen 2017: door met verandering

GroenLinks wil door met verandering. Dat was de boodschap van fractievoorziter Wim Maassen tijdens de algemene beschouwingen 2017. In zijn woordvoering vroeg Maassen aandacht voor het voorkomen van armoede, vergroening, de aanpak van klimaatverandering, toegankelijke zorg en een gezond Roermond. De woordvoering is hieronder te lezen.

Lees meer

Roermond kiest voor fietser en voetganger

Roermond gaat fietsers en voetgangers centraal stellen in haar mobiliteitsplannen. Met deze koersverandering stemde de gemeenteraad donderdag in met het aannemen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Ondermeer wordt er ingezet op snelfietsroutes voor betere fietsverbindingingen in, van en naar Roermond. Met het aannemen van een motie op initiatief van GroenLinks wordt ook extra aandacht gegeven aan de bereikbaarheid en doorstroming van de fiets in de binnenstad. Het initiatief van GroenLinks werd mede ingediend door SPR, D66 en LVR. Ook PvdA en DENK stemden voor de motie.

Lees meer

Pagina's