Nieuws

GroenLinks: Meer groen - minder stenen

Door klimaatverandering worden wateroverlast en hittestress ook steeds meer voelbaar in Roermond en omgeving. Op zowel korte als lange termijn zijn er grote gevolgen voor mens en natuur te verwachten. Wat kunnen we lokaal doen? En is het ook echt goed voor het klimaat? Lees hier over het effect van meer groen en minder stenen.

 

Lees meer

Vragen GroenLinks over positie studenten met studiebeperking

GroenLinks heeft vragen gesteld over de positie van studenten met een studiebeperking. Volgens CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) moet de individuele toeslag voor studenten met een beperking beter worden geregeld. Uit onderzoek blijkt dat de toeslag in Roermond lager is dan het landelijk gemiddelde. In schriftelijke vragen aan het college van B&W vraagt GroenLinks hierover opheldering

Lees meer

Marianne Smitsmans wint Vrouw in de Media Award 2017 Limburg

Wethouder Marianne Smitsmans ontvangt op 8 februari de ‘Vrouw in de Media Award’ voor Limburg. Smitsmans is sinds 2013 wethouder voor maatschappelijke zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie. Volgens 41 procent van de stemmers heeft zij zich in 2017 het beste in de media geprofileerd.

Lees meer

GroenLinks: geen nieuwe gasleidingen na einde levensduur

Gasleidingen moeten aan het eind van hun levensduur niet worden vervangen. In plaats daarvan moet Roermond inzetten op het aansluiten van woningen op schone energie. Deze oproep doet de fractie van GroenLinks in schriftelijke vragen aan het college van B&W. De aanleiding hiervoor is de vervanging van het hoofdgasleidingnet in de Roermondse binnenstad, terwijl de gemeenteraad juist heeft uitgesproken een gasloze woningvoorraad te willen.

Lees meer

Roermond onderzoekt JA/JA-sticker na vragen GroenLinks

Oud papier

Roermond doet onderzoek naar de invoering van een JA/JA-sticker. Daarmee moet (papier)afval worden voorkomen, wat efficiënter en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen. Verschillende gemeenten in Nederland stappen al over naar een opt‐in systeem waarbij huishoudens enkel reclamedrukwerk ontvangen wanneer zij dit hebben aangegeven met een JA/JA‐sticker. In antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks geeft het college van B&W aan deze optie ook voor Roermond te onderzoeken.

Lees meer

GroenLinks trots op aanpak laaggeletterdheid

Roermond heeft flinke stappen gezet in de aanpak van laaggeletterdheid. Die conclusie trekt GroenLinks bij het einde van deze raadsperiode. Samen met D66 wist GroenLinks de afgelopen raadsperiode jaarlijks €35.000,- te reserveren om laaggeletterdheid in Roermond te voorkomen. Dit initiatief leidde tot concrete initiatieven van de gemeente Roermond: een Taalhuis in de bibliotheek, Taalakkoorden met werkgevers, een voorbeeldfunctie van de gemeente en een campagne om het taboe op laaggeletterdheid weg te nemen.

Lees meer

Pagina's