Nieuws

Roermond viert de diversiteit in de week van Coming Out Day

In de week van Coming Out Day viert Roermond de diversiteit op vrijdag 13 oktober aanstaande. Aanleiding hiervoor is het debat over het Diversiteitspact Limburg, dat plaatsvond op 15 mei in de Graasj in Roermond. Tijdens dat debat ontstond bij wethouder Marianne Smitsmans het idee om diversiteit in Roermond te vieren.

Lees meer

Kandidatenlijst GroenLinks Roermond vastgesteld: nieuwe gezichten en bewezen krachten

De ledenvergadering van GroenLinks Roermond heeft de top van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld. De voordracht van het bestuur is daarmee ongewijzigd overgenomen. De lijst bevat een mix van nieuwe gezichten en bewezen krachten die willen gaan voor voortzetting van de ingezette verandering in Roermond. In de top acht staan vier vrouwelijke kandidaten.

Lees meer

GroenLinks stelt vragen over luchtkwaliteit binnenstad

De rechtbank in Den Haag heeft op 7 september jl. in haar vonnis uitgesproken dat de Nederlandse Staat meer werk moet maken van het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit in een kort geding dat door de Milieufederatie en de stichting Adem was aangespannen. Enkele dagen eerder maakte de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) bekend de nul norm voor CO2 in binnensteden niet in 2030 maar al in 2025 te willen gaan hanteren. Vanaf 2025 wil TLN alleen nog gebruik maken van uitstootvrij en/of elektrisch aangedreven trucks in binnensteden. De fractie van GroenLinks juicht deze ontwikkelingen om te komen tot een betere luchtkwaliteit toe. Het gaat immers om onze gezondheid. 

Lees meer

Conceptlijst GroenLinks Roermond: nieuwe gezichten en bewezen krachten

Het bestuur van GroenLinks Roermond presenteert met trots de top van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het bestuur heeft besloten om de voordracht van de kandidatencommissie ongewijzigd over te nemen en deze voor te leggen in de ledenvergadering van 23 september. De lijst bevat een mix van nieuwe gezichten en bewezen krachten die willen gaan voor voortzetting van de ingezette verandering in Roermond. In de top acht staan vier vrouwelijke kandidaten.

Lees meer

Pagina's