Standpunten

Duurzaamheid & vervoer

GroenLinks ondersteunt initatieven van burgers voor een schoon en duurzaam Roermond. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. Ook investeren we in optimaal openbaar vervoer, goede treinverbindingen en ruimte voor fietsers.

Zorg & gezondheid

Roermond krijgt de komende jaren meer verantwoordelijkheid voor zorgtaken. GroenLinks wil dat deze zorg toegankelijk blijft voor iedereen die dat nodig heeft, ondanks de crisis. Vrijwilligers en mantelzorgers worden daarbij optimaal ondersteund.

Natuur & omgeving

Groen in de stad moeten we goed onderhouden en uitbreiden! Burgers die zelf voedsel willen verbouwen krijgen de ruimte. Daarnaast pakken we de leegstand aan. GroenLinks is voor renovatie en vervanging van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw.

Werk & jongeren

Banen zijn voor GroenLinks prioriteit in tijden van economische crisis. GroenLinks kiest voor een persoonlijke aanpak. Mensen staan centraal en niet de cijfers. We investeren ook in onze jongeren. Roermond moet aantrekkelijk zijn voor jongeren om er te blijven wonen.

Stadsbestuur & veiligheid

Roermond moet staan voor openheid richting burgers, ondernemers en journalisten. Naast transparantie kiezen we voor veiligheid. GroenLinks knokt voor veilige straten en leefbare buurten. GroenLinks kiest voor een slimme mix van harde maatregelen en preventie.