Fracties vragen naar landelijke voorwaarden experiment bijstand

Op initiatief van GroenLinks hebben zeven Roermondse fracties raadsvragen gesteld over de landelijke voorwaarden voor een lokaal experiment met repressieluwe bijstand. Op vrijdag 30 september heeft de staatssecretaris het Ontwerpbesluit experimenten Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit ontwerpbesluit zijn de contouren voor experimenten vastgesteld. GroenLinks, LVR, CDA, Demokraten Swalmen, PvdA en SPR willen weten wat dit voor Roermond betekent.

Op 14 juli heeft de gemeenteraad met brede steun een motie van LVR, GroenLinks en PvdA aangenomen waarin zij zich uitspreekt voor een experiment met repressieluwe bijstand in Roermond. Het Ontwerpbesluit van de staatssecretaris heeft gevolgen voor de opzet van een experiment. Een van deze voorwaarden is dat maximaal 25 gemeenten kunnen experimenteren. Aanleiding voor zeven van de acht Roermondse fracties om vragen te stellen.

De vragen:

  1. Welke consequenties heeft het Ontwerpbesluit experimenten Participatiewet voor de uitvoering van motie 16M10?
  2. Hoe zorgt het college van B&W ervoor dat Roermond tot de 25 geselecteerde gemeenten gaat behoren?