Wim Maassen

GroenLinks: geen nieuwe gasleidingen na einde levensduur

Gasleidingen moeten aan het eind van hun levensduur niet worden vervangen. In plaats daarvan moet Roermond inzetten op het aansluiten van woningen op schone energie. Deze oproep doet de fractie van GroenLinks in schriftelijke vragen aan het college van B&W. De aanleiding hiervoor is de vervanging van het hoofdgasleidingnet in de Roermondse binnenstad, terwijl de gemeenteraad juist heeft uitgesproken een gasloze woningvoorraad te willen.

Roermond wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat betekent ondermeer dat de gemeente gaat overstappen van fossiele naar schone energie. In de Duurzaamheidsvisie heeft de gemeenteraad vastgesteld dat Roermond samen met de woningcorporaties en met netbeheerder Enexis gaat werken we aan een transitieplan richting een gasloze woningvoorraad. Volgens GroenLinks maakt de situatie in de provincie Groningen deze ambitie extra urgent.

GroenLinks heeft echter begrepen dat onlangs in het centrum van Roermond de hoofdgasleiding is vervangen. Fractievoorzitter Wim Maassen: “Terwijl Groningen schudt en het klimaat opwarmt, legt Roermond een nieuwe gasleiding aan. Ik had liever gezien dat onze woningen werden aangesloten op schone energie. GroenLinks wil daarom dat bij toekomstige werkzaamheden bestaande huizen worden ontkoppeld van het gas. Gasleidingen aan het eind van hun levensduur worden niet vervangen. In plaats daarvan zetten we in op schone alternatieven, zoals een warmtenet.”

GroenLinks wil daarnaast dat alle nieuw te bouwen woningen gasloos worden. Maassen: “Als huidige plannen daarvoor aangepast moeten worden, vind ik dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen.” GroenLinks wil ook weten hoe de gemeente omgaat met gasgebruik voor haar eigen vastgoed. “De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zij moet vooroplopen in het gebruik van schone energie”, aldus Maassen. Tevens pleit Maassen voor ondersteuning van inwoners bij de transitie: “Dat kan met inhoudelijk advies of financiële ondersteuning. Zeker voor inwoners met een kleine beurs moet het laagdrempelig zijn.”

De vragen zijn te vinden in de onderstaande bijlage.