GroenLinks: jongeren in Roermond op kamers tussen ouderen

GroenLinks in Roermond wil een pilot waarbij jongeren en ouderen samenwonen in een woon- en zorgcentrum in Roermond. Daarmee wil de fractie eenzaamheid onder ouderen tegengaan en jongeren betaalbare huisvestiging bieden. In schriftelijke vragen verzoekt GroenLinks het college van B&W om te onderzoeken of zorginstellingen een pilot willen starten met een dergelijke project.

Aanleiding voor de vragen is de Nieuwsuur-reportage “Op kamers tussen de ouderen: 'een win-winsituatie’ ”, waarbij aandacht wordt besteed aan een project in de gemeente Deventer. Een woon- en zorgcentrum heeft besloten om studenten tussen ouderen te laten wonen. De studenten betalen meestal geen huur, maar helpen in ruil voor de woonruimte mee in het verzorgingstehuis. Ze gaan bijvoorbeeld hardlopen met bewoners, maken een praatje, helpen met de maaltijden of bij het uitzoeken van een nieuwe telefoon.

In Nederland zijn er inmiddels zo'n tien instellingen die studenten inzetten om het leven van de ouderen wat aangenamer te maken. Het idee kan rekenen op warme belangstelling uit het buitenland, zo meldt Nieuwsuur. Dergelijke projecten kunnen overigens ook betrekking hebben op andere doelgroepen die zorg behoeven. GroenLinks ziet kansen voor dergelijke projecten in Roermond.

Raadslid Jos de Kunder: “In tijden van kloven tussen burgers, is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. Dat kan door samen te wonen en samen te leven.” Door jongeren en ouderen samen te laten wonen, kunnen ook andere maatschappelijke problemen worden aangepakt.” De Kunder: “Het biedt een kans om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Maar ook een kans om jongeren betaalbare huisvestiging te bieden. GroenLinks is daarom enthousiast en wil een pilot in Roermond.”

De vragen zijn te vinden in onderstaande bijlage.