De fractie van GroenLinks in de Roermondse gemeenteraad wil weten of het college van B&W in Roermond onterecht geïnde boetes voor uitkeringsfraude gaat terugbetalen. Onlangs stuurde minister Asscher van Sociale Zaken een brief aan de Tweede Kamer waarin hij gemeenten vraagt dit niet te doen. Een aantal gemeenten heeft al laten weten hier geen gehoor aan te geven en de boetes gewoon terug te betalen. GroenLinks-raadslid Max Tollenaar heeft raadsvragen gesteld over deze kwestie.

Eind vorig jaar oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat boetes voor uitkeringsfraude in sommige gevallen te zwaar zijn. Zo kregen mensen die onbewust of een kleine overtreding hadden begaan dezelfde hoge boete als een moedwillige en grootschalige fraudeur. De rechter vindt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen een kleine overtreding en grote fraude.

Die mogelijkheid was er tussen de invoering van de wet (1 januari 2013) en de uitspraak van de rechter (24 november 2014) niet. Iedereen kreeg dezelfde hoge boete, ongeacht de omvang, aard en omstandigheden van de overtreding.

Onlangs stuurde minister Asscher van Sociale Zaken een brief aan de Tweede Kamer waarin hij gemeenten vraagt onterecht geïnde boetes niet met terugwerkende kracht terug te betalen. Een aantal gemeenten, waaronder Kerkrade en Leeuwarden. heeft al laten weten hier geen gehoor aan te geven en de boetes gewoon terug te betalen.

GroenLinks-raadslid Max Tollenaar hekelt de oproep van Asscher: "Het kabinet meet met twee maten. Wanneer een gewone burger een fout maakt moet hij het volledige bedrag met boete terugbetalen, maar wanneer de overheid een fout maakt geeft zij niet thuis. Mensen in de bijstand zijn geen melkkoe van de overheid. Het zou daarom goed zijn als gemeenten de onterecht geïnde uitkeringen gewoon terugbetalen."

De raadsvragen zijn te vinden in onderstaande bijlage.