GroenLinks vraagt naar informatieveiligheid in Roermond

De wereldwijde ransomware-aanval ‘WannaCry’ die onlangs plaatsvond onderstreept de noodzaak om informatieveiligheid als topprioriteit te beschouwen in een samenleving die steeds meer digitaliseert. Gemeenten - en daarmee ook de belangen van onze inwoners - zijn kwetsbaar. GroenLinks hecht groot belang aan informatieveiligheid en de privacy van burgers. Daarom stelde GroenLinks in de rondvraag van de commissie Bestuur en Middelen vragen over dit onderwerp.

Raadslid.nu, de Nederlandse vereniging voor Raadsleden, heeft een handreiking opgesteld waarmee raadsleden kunnen controleren of het college in control is met informatieveiligheid. In 2015 heeft het college van B&W het integraal privacybeleid heeft vastgesteld. Na bestudering van het integraal privacybeleid blijkt dat de gemeente Roermond op de goede weg is, maar dat GroenLinks behoefte heeft aan meer informatie over het risicomanagement en de informatievoorziening naar inwoners. Vandaar de volgende vragen:

  1. Welke risico’s accepteert het college voor de gemeente Roermond en welke niet? Welke politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen kan dit hebben in geval van een incident? Is de privacy van onze burgers gegarandeerd? 
  2. Hebben we binnen onze gemeente procedures opgesteld voor incidenten? Welke risico’s loopt de gemeente in geval van verstoring of cyberaanval, ook wanneer deze verstoring elders in de keten plaatsvindt? 
  3. Hoeveel incidenten zijn er in het afgelopen half jaar geweest? Melden wij die incidenten bij de IBD? 
  4. Worden inwoners waarvan de privacy is aangetast na een incident hierover door de gemeente actief geïnformeerd?

Wanneer de antwoorden bekend zijn, zullen deze op onze website worden geplaatst.