Hogere studietoelage studenten na vragen GroenLinks

De positie van studenten met een functiebeperking wordt sterker na vragen van GroenLinks. Het college van B&W heeft aangekondigd de studietoelage voor deze groep te verhogen. Ook wordt een intensieve communicatiecampagne gestart om meer bekendheid te geven aan de regeling. GroenLinks is blij met de beantwoording van het college en wil door met deze sociale koers in Roermond.

Studenten met een functiebeperking die voorheen onder de Wajong zouden vallen, zijn sinds de invoering van de Participatiewet afhankelijk van ondersteuning via de gemeente. Studenten die door hun beperking niet kunnen werken naast hun studie krijgen extra ondersteuning middels een studietoeslag.

De gemiddelde hoogte van de individuele studietoeslag is 120 euro per maand, maar de verschillen per gemeente zijn erg groot. In Roermond kunnen studenten volgens cijfers van RTL Nieuws rekenen op een bedrag van 100 euro per maand. De vakbonden LSVB en CNV Jongeren pleitten onlangs in een brief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een minimumtoeslag van 282 euro voor elke student met een functiebeperking. Dit bedrag is 25% van het gemiddelde minimumloon en komt overeen met de eerdere regeling vanuit de Wajong. Voor GroenLinks was deze brief aanleiding om vragen te stellen.

Het college van B&W in Roermond erkent dat het huidige bedrag ontoereikend. Daarom geven zij in beantwoording op vragen van GroenLinks aan de Verordening individuele inkomenstoeslag aan te passen. Dat betekent dat jongeren met een functiebeperking in Roermond straks niet recht hebben op 100 euro, maar op 282 euro.

Ook vroegen de vakbonden in de brief aandacht voor de voorlichting onder studenten; slechts 7% van de studenten met een functiebeperking zou gebruik maken van de toeslag waar ze recht op hebben. Het college wil nadat de nieuwe verordening is vastgesteld een intensieve communicatiecampagne te starten om bekendheid te geven aan de nieuwe regeling. Hierbij wordt ook de samenwerking met de onderwijsinstellingen in de stad.

Raadslid Max Tollenaar: “Studenten met een functiebeperking verdienen onze steun. GroenLinks is erg tevreden dat het college onze signalen serieus neemt. Hieruit blijkt maar weer dat dit college investeert in het sociale fundament van Roermond. GroenLinks wil de komende periode doorgaan met deze verandering, want het is niet vanzelfsprekend.