Mondelinge vragen over sjoemelstroom in Roermond

Klopt het dat de gemeente Roermond sjoemelstroom gebruikt? In de raadsvergadering van donderdag 9 juni stelde GroenLinks-raadslid Wim Maassen vragen over duurzame energie in Roermond.

In de Limburger van dinsdag 7 juni is een artikel verschenen onder de titel “Gemeenten kiezen voor vieze stroom”, waarin de resultaten van een onderzoek worden gepresenteerd, dat in opdracht van Greenpeace is verricht. In dit onderzoek komt naar voren dat 141 gemeenten, waaronder alle gemeenten in Midden-Limburg, met uitzondering van Roermond, stroom afnemen van een groene energieleverancier. Volgens Greenpeace zouden de Gemeenten in het klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 beloofd hebben hun stroom per 2015 duurzaam in te kopen.

In de specificatie voor Roermond en de gemeenten in Zuid-Limburg geeft Greenpeace aan dat “sjoemelstroom” wordt ingekocht. “Dat betekent dat in landen als Noorwegen en IJsland groene stroom wordt opgewekt en de gemeente doet alsof ze deze stroom gebruikt. In werkelijkheid gebruikt de gemeente (grotendeels) grijze stroom die bijvoorbeeld is opgewekt in kolencentrales.

Ze laten hun kolenstroom groenwassen met groencertificaten, van wisselende kwaliteit. Soms gaat het om certificaten van Duitse windenergie of Italiaanse zonnestroom, maar vaker om spotgoedkope en waardeloze certificaten van Noorse waterkrachtcentrales of IJslandse aardwarmte. Deze wisseltruc is weliswaar legaal, maar draagt op geen enkele wijze bij aan de vergroening van de energievoorziening.”

Volgens de Limburger zouden alle gemeenten door Greenpeace deze week benaderd zijn met de onderzoeksgegevens en het verzoek om te kiezen voor écht groene stroom: een groene leverancier met de juiste groencertificaten.

Vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van genoemd onderzoek en resultaten en deelt u de in het onderzoek genoemde feiten en conclusies ?
  2. Was het u bekend dat deze wijze van inkoop afwijkt van de inkoop zoals dat plaatsvindt bij de andere gemeenten in Midden-Limburg ? 
  3. Was het u bekend dat deze wijze van inkoop niet als volledig duurzaam wordt gezien?
  4. Zo ja, wat is in dat geval de reden dat niet gekozen is voor volledig duurzame inkoop?
  5. Bent u, mede gezien de beleidsintenties op het terrein van duurzaamheid met de fractie van GroenLinks van mening dat de gemeente Roermond zo spoedig mogelijk als contractueel mogelijk moet overgaan tot inkoop van 100% groene stroom?