Uitgelicht

Een sterk GroenLinks maakt het verschil in Roermond. Dat hebben we laten zien door het boeken van een hoop successen.

Groene successen
Lees op deze pagina welke groene successen we hebben geboekt. Je vindt er ondermeer:

  • In 2012 hebben wij ervoor gezorgd dat bij 50% van de huizen die nog wordt gebouwd in Roermond de focus op duurzaamheid moet liggen. Een motie van GroenLinks hierover werd unaniem aangenomen.
  • Roermond heeft zich uitgesproken tegen schaliegasboringen. Dit is gelukt door een motie mede-ingediend door GroenLinks.

Sociale successen
Lees op deze pagina welke sociale successen we hebben geboekt. Je vindt er ondermeer:

  • In september 2013 stelden we schriftelijke vragen over de Coming Out Day. In 2012 hing in veel gemeenten - maar Roermond niet - een regenboogvlag op het stadhuis om te laten zien dat homoseksualiteit wordt geaccepteerd. GroenLinks heeft opgroepen om de vlag wel uit te hangen met succes!
  • We hebben ervoor gezorgd dat bij armoedebeleid extra aandacht is voor de positie van kinderen. Een motie hierover is aangenomen.

Transparante successen
Lees op deze pagina welke transparante successen we hebben geboekt. Je vindt er ondermeer:

  • De communicatie van de gemeente is sinds het aantreden van Marianne Smitsmmans als wethouder enorm verbeterd. In dit interview legt ze uit wat ze heeft bereikt.
  • Dankzij een motie van GroenLinks worden besluiten van de gemeenteraad zo uitgebreid mogelijk vastgelegd. Daarmee heeft GroenLinks gezorgd voor meer openheid van de gemeenteraad richting burgers. Ook de besluiten van het college van B&W zijn nu openbaar. Dankzij de inzet van onze wethouder Marianne Smitsmans worden ze online gezet.