Oud papier
Oud papier

Roermond onderzoekt JA/JA-sticker na vragen GroenLinks

Roermond doet onderzoek naar de invoering van een JA/JA-sticker. Daarmee moet (papier)afval worden voorkomen, wat efficiënter en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen. Verschillende gemeenten in Nederland stappen al over naar een opt‐in systeem waarbij huishoudens enkel reclamedrukwerk ontvangen wanneer zij dit hebben aangegeven met een JA/JA‐sticker. In antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks geeft het college van B&W aan deze optie ook voor Roermond te onderzoeken.

Roermond hanteert momenteel een opt‐out systeem. Daarbij ontvangen inwoners ongeadresseerd reclamedrukwerk tenzij anders aangegeven met een NEE/JA‐sticker of NEE/NEE‐sticker. Het huidige opt‐out systeem betekent dat het maken van een duurzame keuze de meeste inspanning vraagt. Inwoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk zullen dit ongelezen bij het oud papier doen.

Met een zogeheten JA/JA‐sticker kunnen Roermondenaren laten weten of ze ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen, zowel folders als huis‐aan‐huisbladen. Wie geen sticker heeft of een JA/NEE‐sticker, mag vanaf dan alleen nog de zogenaamde huis‐aan‐huisbladen in de bus krijgen. In de beantwoording geeft het college aan dat een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk aansluit bij de ambities die gesteld zijn in de duurzaamheidsvisie. Het draagt volgens het college bij aan een slimmere manier van omgaan met grondstoffen en levert daardoor een forse papierbesparing op.

GroenLinks-raadslid Jos de Kunder: “GroenLinks wil minder afval en minder verspilling. Dat is beter voor ons klimaat. Uit onderzoek van MilieuCentra blijkt dat een huishouden zonder deze sticker jaarlijks gemiddeld 34 kilo aan reclamedrukwerk per jaar ontvangt. Door het invoeren van een JA/JA-sticker kan dit getal flink omlaag. We zijn daarom blij dat het college deze optie voor Roermond gaat onderzoeken.”